Η Αρχιμανδρίτα είναι ένα χωριό με υπέροχες εικόνες και μυρωδιές. Η φύση της Αρχιμανδρίτας μπορεί να σαγηνεύσει τον κάθε επισκέπτη με την άγρια βλάστηση και πανίδα της. Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο η χλωρίδα όσο και η πανίδα της Αρχιμανδρίτας, εμπεριέχονται στις προστατευόμενες φυσικές περιοχές του Δικτύου «ΦΥΣΗ 2000».

Στην Αρχιμανδρίτα συναντά κανείς κυρίως ακαλλιέργητες εκτάσεις γης, οι οποίες ανάλογα με την εποχή αποκτούν ξεχωριστό χρώμα. Η καλλιέργεια γης δεν αποτελεί μια από τις βασικές ενασχολήσεις των κατοίκων της Αρχιμανδρίτας, γι’ αυτό και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης αποτελούν περίπου το 1/10 της συνολικής έκτασης της γης.

Την καλλιεργήσιμη γη της Αρχιμανδρίτας καλύπτουν χαρουπιές, αμυγδαλιές, οπωροφόρα δέντρα, μικρές εκτάσεις φυτεμένες με όσπρια, λαχανικά καθώς επίσης και λιγοστοί ελαιώνες. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ένα αγρόκτημα 250 δεκαριών με 8-10 χιλιάδες ελαιόδεντρων οικολογικής καλλιέργειας. 

Παλαιότερα στην Αρχιμανδρίτα, οι κάτοικοι ασχολούνταν και με την αμπελοκαλλιέργεια. Τη δεκαετία ’80, η αμπελοκαλλιέργεια εγκαταλείφθηκε αφενός λόγω της αστυφιλίας και αφετέρου λόγω του ότι δεν αποτελεί επικερδή ασχολία.

Ξεχωριστή ομορφιά στο χωριό χαρίζουν τόσο το Φαράγγι του Χα ποταμιού με τον «περιστερονόκρεμμο», το «χελιδονόκρεμμο» και το σπήλαιο των νυχτερίδων όσο και το Σπήλαιο με τους σταλακτήτες, στο οποίο δυστυχώς δεν είναι εφικτή η πρόσβαση.

Πηγές:
http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/All/F610B49E8835DC09C22573F100271FE9?
OpenDocument
Κοινοτικό Συμβούλιο